Prowadzisz hotel lub restaurację? Wyszukaj najlepsze oferty firm Wyposażenie hoteli

Ekonomia zmywania naczyń

Jeden z głównych problemów związanych z ciągami technologicznymi zmywania naczyń polega na tym, że każdy cykl pracy urządzeń zużywa spore ilości czystej wody oraz energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania wody. Zwiększenie ekonomiczności pracy zmywalni jest nie tylko fanaberią, ale wręcz wymogiem.

Zanim zaczniesz

Ciągi technologiczne, niezależnie od zewnętrznej budowy i formy, są zbudowane zasadniczo z bardzo podobnych elementów, jednak ich lokalizacja oraz parametry najczęściej wykorzystywanego programu mycia będą decydowały o tym, w którym miejscu podczas trwania mycia naczyń następowały będą największe straty ciepła. Do tej charakterystyki dostosowuje się konkretne systemy jego odzysku. Każdy producent zmywalni gastronomicznych oferuje nieco inne rozwiązania, które jednak zwykle udaje się zaklasyfikować do jednej z kilku grup popularnych koncepcji.

W zależności od przyjętej strategii odzysku ciepła, można energię wykorzystać do odmiennych celów. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy sposób odzysku ciepła jest równie ekonomiczny – działanie niektórych podzespołów może bowiem wymagać dodatkowego dostarczenia energii elektrycznej.

Ciepło z kondensacji

Woda charakteryzuje się niedużą energią przemiany fazowej między fazą ciekłą a gazem. Oznacza to z jednej strony, że niewiele ciepła trzeba dostarczyć, aby woda zaczęła parować, ale z drugiej strony, że podczas skraplania, czyli kondensacji, straty ciepła są równie niewielkie.

Ciepłą wodę można odzyskać po płukaniu naczyń: wydmuchiwana z komory para ma dość wysoką temperaturę i jeśli do tunelu kondensacyjnego doprowadzi się z zewnątrz niedużą ilość chłodnego powietrza, para skropli się na ścianach tunelu i spłynie do komory zmywarki. Oczywiście temperatura wody będzie za niska, aby wystarczyła do przeprowadzenia właściwego procesu technologicznego, natomiast będzie też znacznie wyższa od temperatury wody wodociągowej, dzięki czemu ponowne podgrzanie będzie wymagało znacznie mniej energii. Zaletą tej metody jest fakt, że ciepła woda jest praktycznie idealnie czysta: proces, który tutaj zachodzi, jest w istocie destylacją: paruje jedynie woda i jedynie woda skrapla się na ścianach tunelu kondensacyjnego, więc nie trzeba jej już w żaden sposób oczyszczać, tylko można bezpośrednio odprowadzić do komory zmywania.

Ciepło pod kapturem

W przypadku zmywalni kapturowych największa strata energii ma miejsce w momencie uchylenia kaptura. Gorąca para pod nim zgromadzona rozprasza się, co prowadzi do obniżenia temperatury w komorze. Jeśli kaptur i komora są chłodniejsze niż woda, to podczas mycia odbierają od wody ciepło, wymuszając dodatkowe ogrzewanie wody roboczej.

Aby zapobiec takiej stracie ciepła, można jedynie zamontować kaptur na stałe. Takie rozwiązanie znajduje się w ofercie praktycznie wszystkich producentów, natomiast wymaga ono zastosowania nieco innych rozwiązań technologicznych, więc zmywarki z kapturem stałym wymagają innego montażu (inny sposób wyjmowania naczyń wymaga więcej miejsca).

Ta metoda oszczędzania ciepła jest korzystna, ponieważ nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego osprzętu w obrębie zmywarki. W przypadku zmywalni kapturowych eliminowana jest praktycznie największa ze wszystkich strat ciepła w cyklu technologicznym.

Systemy wymiany ciepła

Para z płukania ma dość wysoką temperaturę, i zamiast skraplania wody można tę energię odzyskać w inny sposób, a mianowicie przekazać ją w drodze wymiany wodzie, która dopiero jest doprowadzana do komory płukania. W tym celu za komorą płukania instaluje się wentylator, który zasysa parę z komory i przesyła ją w stronę powierzchniowego wymiennika, gdzie energia z pary ogrzewa wodę doprowadzaną do komory o około 15-25 stopni. Nie jest to temperatura wystarczająca do przeprowadzenia cyklu płukania, ale zdecydowanie obniża energochłonność bojlera: nie trzeba już wody ogrzewać tak bardzo, jak bez zainstalowanego systemu wymiany. Oczywiście wentylator musi mieć własne źródło zasilania, jednak wymaga on wielokrotnie mniej ciepła niż grzałka, dlatego system ten jest opłacalny.

System odzysku ciepła z brudnej wody

Zazwyczaj po każdym myciu brud jest usuwany z komory wraz z pewną ilością wody. Temperatura tej mieszaniny często przekracza nawet 60 stopni, a więc jest bardzo wysoka – ilość energii elektrycznej potrzebna do ogrzania wody do tej temperatury jest znaczna. Odzysk ciepła jest w tym przypadku możliwy w bardzo prostym systemie: wystarczy zainstalować wymiennik ciepła, który przekaże energię cieplną ścieków do czystej wody, podnosząc jej temperaturę nawet do ponad 40 stopni. Jeśli płukanie przeprowadza się w temperaturze 65 stopni, to oszczędność energii wynosi od 6 do 7 kWh.

Taki system odzysku nie wymaga dodatkowego zasilania, więc nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, które mogłyby zmniejszyć oszczędności. Dzięki wykorzystaniu już zgromadzonej energii można zdecydowanie obniżyć koszty pracy zmywalni.

Pompa ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które przenosi ciepło wbrew gradientowi temperatur – z ośrodka chłodnego do ciepłego (z dolnego, do górnego źródła ciepła). Dolnym źródłem ciepła jest powietrze wyprowadzane z komór, w tym także po przejściu przez różne systemy odzysku ciepła. Za pośrednictwem czynnika roboczego i niewielkiego kompresora odbierane z powietrza ciepło transportowane jest do dolnego wymiennika (zbiornik sekcji mycia i woda do płukania).

Zalety korzystania z pompy ciepłą są dwie: powietrze z górnym przewodzie ochładzane jest do około 20 stopni, więc może zostać usunięte do przestrzeni zmywalni, a nie do wydzielonego komina wentylacyjnego, a podgrzanie komory i wody redukuje ilość energii koniecznej do pracy urządzenia. Pompa wymaga prądy do zasilenia kompresora, ale nie są to energochłonne urządzenia.

Podsumowanie

W zależności od tego, jaką maszynę do zmywania zainstalujesz, jak jest zbudowana, w jaki sposób zużywa energię, różne sposoby odzysku ciepła mogą okazać się mniej lub bardziej opłacalne, ale w zdecydowanej większości przypadków opłaca się któreś z nich zainstalować. Są to urządzenia wbudowywane w konstrukcję zmywarek, więc zwykle nie wymagają dodatkowej przestrzeni, a ich wpływ na wymiary całego zespołu nie są znaczne. Jak widać, nie wymagają one także dodatkowych przyłączy instalacyjnych, a jedynie w inny sposób mają prowadzone instalacje wewnątrz urządzenia, co umożliwia montaż takich zmywalni w praktycznie każdym obiekcie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki system odzysku ciepła sprawdzi się najlepiej w twoim przypadku, zapytaj przez zwiadowcę

0 odpowiedzi… , dodaj komentarz.

Leave a Comment

69 queries in 0,541942 seconds.