Prowadzisz hotel lub restaurację? Wyszukaj najlepsze oferty firm Wyposażenie hoteli

Lobby – serce wizerunkowe każdego hotelu. Część 2.

Charakter wystroju hotelowego lobby ściśle wiąże się z indywidualnym podejściem właścicieli hotelu lub strategią wizerunkową grupy, lub łańcucha hotelowego. Zasadniczo jednak im wyższa kategoria hotelu, tym wyraźniej widać dbałość o właściwe projektowanie i programowanie lobby, a także o oprawę plastyczną wnętrza. Szczególnym typem są hotele designerskie, które tej klasyfikacji się wymykają, łamiąc często zasady decorum i tworząc wizjonerskie projekty lobby, które trudno jest nawet oceniać, przez pryzmat klasycznego podejścia do projektowania części ogólnodostępnej.

Wyposażać ekskluzywnie czy nie?

Wyposażenie lobby nie jest tanie. Ponieważ natężenie ruchu w lobby jest duże, oszczędności podejmowane kosztem jakości, zwykle prowadzą do powstanie niezbyt udanych projektów. Z drugiej jednak strony, lobby hotelowe jest miejscem, które nie jest w żaden sposób na trwałe wpisane w strategię danego hotelu. Jakkolwiek bowiem lobby jako takie jest elementem praktycznie obligatoryjnym, o tyle już wyposażenie czy wystrój, ze względu na szybką amortyzację moralną, zmienia się często – w wielu hotelach zakłada się już na etapie projektowania cykliczność zmian wyposażenia lobby. Czy to oznacza konieczność rezygnacji z luksusowego wnętrza? Nie, oznacza jedynie tendencję do zastąpienia pewnych materiałów innymi. Zamiast kamiennych posadzek preferowane są więc wysokiej klasy wykładziny dywanowe, a zamiast trwałych okładzin ściennych – tapety, tkaniny dekoracyjne itp.

Trochę inaczej wygląda to w hotelach niższych klas, gdzie z reguły lobby jest wyposażane w sposób trwały. Tutaj również oczywiście powinno gestorom hoteli zależeć na wyposażeniu dobrej klasy, ponieważ jego eksploatacja w dalszym ciągu będzie intensywna, jednak zamiast cyklicznej wymiany wyposażenia i wystroju, preferowany jest raczej system uniwersalny: podłogi wykłada się płytkami ceramicznymi lub gresowymi albo wykładzinami, a we wszystkich innych elementach dekoracji również stawia się na funkcjonalność, łatwość do utrzymania w czystości i trwałość. Modernizacje charakteru lobby w tego rodzaju obiektach ograniczają się często do wymiany wyposażenia dodatkowego.

Jak urządzić lobby idealne?

Dobór materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia powinien być oparty o analizę potrzeb potencjalnych klientów, a także o analizę ich upodobań. Każdą potrzebę można bowiem zaspokoić na różne sposoby, ale są one w różnym stopniu satysfakcjonujące emocjonalnie, dlatego też projektowanie i programowanie lobby wymaga wiedzy i umiejętności z dwóch obszarów. Pierwszym jest charakterystyka potencjalnego klienta, a drugim szeroko rozumiane projektowanie wnętrz. Projektowanie lobby nie może odbywać się bez udziału architektów i plastyków.

Największym wrogiem lobby idealnego jest przypadek. Rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia, a także odpowiedni projekt wnętrza, przełożą się później na to, co goście hotelowi nazwą funkcjonalnością. Nie ma znaczenia, że branżowe opracowania tę „funkcjonalność” rozbiją na różne składowe, oceniając każdą z nich oddzielnie – goście tego nie robią, tylko jedynie oceniają lobby jako całość, dlatego też jako całość musi być ono projektowane.

Lobby idealne to nie jest tylko dobry projekt wizualny. Należy pamiętać, że w tym miejscu goście będą przebywali o każdej porze doby. Funkcje lobby hotelowego nie mogą być podporządkowane wystrojowi wnętrza, a raczej powinny iść z nim w parze. Nie można tutaj zastosować dwoistej ścieżki projektowania: najpierw wykonać aranżacji wnętrz, a potem ich wyposażenia. Procesy to muszą zachodzić symultanicznie, bo tylko wtedy masz szansę stworzyć lobby idealne.

0 odpowiedzi… , dodaj komentarz.

Leave a Comment

67 queries in 0,254218 seconds.